Střední škola, Základní škola a Mateřská škola

Přerov, Malá Dlážka 4

  
  
  

MENU


aktuální informace pro rok 2020/2021

k provozu škol a školských zařízení


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 27. ÚNORA DO 21. BŘEZNA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci přijala vláda ČR krizové opatření, kterým se zakazuje osobní přítomnost:

 • dětí v mateřské škole
 • dětí v přípravné třídě
 • žáků 1. a 2. ročníků základní školy
 • žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle §16 odst. 9 ŠZ (naše škola)
 • žáků v oboru vzdělávání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá (naše škola)


Informace k distanční výuce budou zveřejněny po jarních prázdninách tj. v pondělí 8. 3. 2021.

aktualizace 1. 3. 2021

PROVOZ SPECIÁLNÍCH ŠKOL:

Je povolena osobní přítomnost:

 • žáků základních škol a tříd zřízených podle §16 odst.9 školského zákona
 • žáků Praktické školy jednoleté a dvouleté

Žáci a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky, pokud to ale zdravotní stav dítěte dovolí, doporučujeme roušky do školy nosit.

___________________________________________________________________________________________


INFORMACE OSSZ K VÝPLATĚ OŠETŘOVNÉHO V MĚSÍCI ČERVNU 2020


Okresní správa sociálního zabezpečení Přerov informuje rodiče, že plánovaná rekonstrukce školy (příp. jiné plánované akce) ani ředitelské volno nejsou důvody uvedené v ustanovení § 39 odst.1 písm. b) bod 1 zákona č. 187/2006 Sb. o nemoccenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (tj. havárie, mimořádné opatření při epidemii, jiná nepředvídatelná událost), s nimiž je spojen nárok na ošetřovné.

V tomto případě nejde o událost nepředvídanou.

OSSZ dále uvádí, že v případě, že i nadále bude pečující osoba (rodič, popř. osoba žijící v domácnosti) pečovat o nezletilé dítě do 13 let věku dítěte, avšak odpadnou důvody pro tuto péči v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru SARS-CoV-2, v tomto případě z důvodu plánované rekonstrukce nebo z důvodu ředitelského volna, nenáleží v tyto dny ošetřovné.

Je povinností zaměstnance, která pobírá ošetřovné, aby skutečnost, že dítě v konkrétní den navštívilo školu, oznámil. Jinak se dopouští přestupku neoznámení rozhodné skutečosti dle ustanovení §128 odst. 1 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.


INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ O POSTUPNÉM UVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ VE ŠKOLÁCH OD 1. 6. 2020

V souladu s informacemi v harmonogramu uvolňování opatření ve školách, které 25. 5. 2020 projednala Vláda ČR, Vám sděluji následující:

 • od 1. června 2020 je pro žáky 1. stupně ZŠ a ZŠ speciální zajištěno denní vzdělácání ve škole od 8.00 - 11.30 včetně odpolední družiny a stravy
 • od 8. června 2020 mohou žáci 2. stupně a SŠ využít možnosti konzultací ve škole po dohodě s učitelem 

Přítomnost žáka ve škole je podmíněna předložením čestného prohlášení.

Čestné prohlášení Hodnocení vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020  


Podle vyhlášky č.211/2020 Sb. vydané dne 27. 4. 2020 budou žáci hodnoceni takto:

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků bude složeno ze tří složek hodnocení, a to:

1. z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době od 1. 2. 2020 - 10. 3. 2020

2. z podkladů získaných při vzdělávání na dálku

3. z hodnocení výsledků žáka za první pololetí šk. roku 2019/2020

 
Pokud není možné žáka hodnotit za druhé pololetí šk. roku pro nedostatek podkladů ke klasifikaci, bude mu klasifikace odložena dle epidemiologické situace na nejbližší možný termín. O této skutečnosti bude škola písemně informovat zákonného zástupce žáka. 

V Přerově 29. 4. 2020

Mgr. Katarína Šimčíková ředitelka školy 


Možnosti vzdělávání žáků v domácím prostředí na základě konzultací zákonných zástupců s pedagogy školy:


- telefonicky - denně od 8–12 hod. na číslech:   581 736 748                      602 780 977             606 624 229                 

- osobně - v budově školy Malá Dlážka 4: po předchozí telefonické domluvě vždy ve středu od 8–12 hod.

 

 • ·  Žáci mohou sledovat v televizi vysílání na programu ČT2 UČÍtelka

 

 • ·    Žáci, kteří mají možnost internetového připojení mohou procvičovat a upevňovat učivo na těchto webových adresách:

 

www.didakta.cz  Login: crna277@didakta.cz  Heslo: ZUGQ

www.onlinecviceni.cz

www.jazyky-online.info
https://vpohode.cz/cs/ - nutno se dle pokynů v odkazu zdarma zaregistrovat

https://www.youtube.com/channel/UC64sWJmmNYgM0XdPn8_64mA?view_as=subscriber

Facebook Planeta Země 3000

www.alfbook.cz  kod školy: ucimesedoma                                                                       Přihlašovácí údaje na portálu Didakta k procvičování učiva jsou:


www.didakta.cz

Login: crna277@didakta.cz

Heslo: ZUGQVážení rodiče,

vzhledem k vyhlášení karantény budou domácí úkoly pro žáky posílány na vyžádání pouze elektronicky.


V Přerově 16.3.2020


Vážení rodiče, 

po dobu zrušení výuky si můžete 

každou středu v době

od 8.30 - 11.00 

vyzvednout pracovní materiály a domácí úkoly v kanceláři školy.


V Přerově 13.3.2020

Mgr. Katarína Šimčíková


Co dělat, pokud jste přicestovali z Itálie, z následujících míst !!!

Region: Lombardie – pouze těchto následujících 10 zasažených obcí v Lombardii - Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo a San Fiorano)

Region: Veneto – pouze Vo' Euganeo

Nebo pokud jste byli v těsném kontaktu s potvrzeným případem onemocnění novým koronavirem.

1. Kontaktujte telefonicky pracoviště protiepidemického odboru místně příslušné krajské hygienické stanice, které rozhodne o náležitých protiepidemických opatřeních včetně případné karantény.

V Olomouckém kraji www.khsolc.cz

Telefonní kontakty na protiepidemická oddělení v Olomouckém kraji:

Okres Olomouc: 585 719 111 kl. 231, 234, 248, 254, 255, 256

Okres Šumperk: 583 301 500, kl. 506, 493, 496, 491, 492

Okres Jeseník: 584 411 108

Okres Prostějov: 582 305 760, kl. 765, 767, 768

Okres Přerov: 581 283 111, kl. 215, 217, 223, 226

2. Po celou inkubační dobu, tj. 14 dnů od příjezdu z oblasti sledujte svůj zdravotní stav – pokud se objeví příznaky jako horečka, (nad 38°C) kašel, dušnost, bolest v krku, dýchací obtíže, kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře, nebo spádové příslušné infekční oddělení.

3. Nechoďte na kontrolu ke svému praktickému lékaři, pouze telefonicky konzultujte svůj zdravotní stav.

4. Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na infekční oddělení, nejezděte hromadnou dopravou, pokud možno dopravte se osobním autem, v případě zhoršení zdravotního stavu zavolejte Zdravotnickou záchrannou službu s vysvětlením vaší klinické a epidemiologické anamnézy (jaké máte potíže a odkud jste přicestovali).

5. Často si myjte ruce mýdlem a vodou, popřípadě používejte dezinfekční prostředky na ruce s plně virucidními účinky (dezinfekční prostředky na bázi min. 70% alkoholu).

6. Při kašli a kýchání si zakrývejte ústa a nos kapesníkem nebo paží či rukávem, ne rukama, kapesník odhazujte do koše, často větrejte!!!

7. Provádějte průběžně dezinfekci ploch a povrchů, dezinfekčními prostředky s plně virucidním účinkem, a to dle návodu výrobce. (např. kliky, madla).

V Olomouci dne 28.2.2020