Střední škola, Základní škola a Mateřská škola

Přerov, Malá Dlážka 4

  
  
  

MENU

   V polovině října měli naši žáci možnost poprvé vyzkoušet léčebnou metodu, která se pokouší pomocí hudby příznivě ovlivnit psychický a fyzický stav člověka. 

Výuky se ujal lektor Antonín Korduliak, který má bohaté zkušenosti v hudební a muzikoterapeutické oblasti. Žáci naslouchali líbivým zvukům přírodních nástrojů, jakou jsou např. bubny djembé, šamanský buben, dešťová hůl, ústní harfa a salašnická fujara.

Lektor se snažil muzikoterapií rozvíjet a zlepšovat rytmiku dětí a jejich motoriku, dále používal aktivizační a harmonizační metody, které působí celostně na člověka. Muzikoterapie má vliv i na zlepšování vztahů mezii žáky díky společným skupinovým cvičením a je vhodná i pro imobilní žáky, kteří se účastní lekcí ssvou přítomností, poslechem a vnímavostí hudby a zvuků.Je to společný proces žáků s lektorem.

Všichni zúčastnění žáci byli poutavým představením muzikoterapie příjemně překvapeni a již se těší na další pokračování této výuky.