Střední škola, Základní škola a Mateřská škola

Přerov, Malá Dlážka 4

  
  
  

MENU

V pátek 15. dubna proběhl na naší škole projektový den, který měl žáky naučit prosociálnímu chování v běžných životních situacích, respektování lidí a vytvářet zdravé sebevědomí. Každá třída trávila dopoledne se svým třídním učitelem. Pod jeho vedením třída vyplnila pracovní listy, něco nového se o sobě spolužáci dozvěděli, všichni si vyzkoušeli aktivity zaměřené na vzájemnou spolupráci – Gordický uzel, mzda strachu, počítám s tvojí pomocí, zklidňující aktivitou bylo kreslení mandal a poslech relaxační hudby. Celé dopoledne třídy ukončily krátkou procházkou, během které jsme se pokoušeli den zhodnotit. Všichni byli nakonec velmi spokojeni a těšili se na slunný víkend.