Střední škola, Základní škola a Mateřská škola

Přerov, Malá Dlážka 4

  
  
  

MENU

http://novy-web.laktea.cz/sites/default/files/PLAKAT_1_web_maly_1.jpg

Hlavním realizátorem programu Školní mléko v České republice je  Laktea, o.p.s.

Mléko a vybrané mléčné výrobky dodává do základních, mateřských a středních škol na základě uzavřené smlouvy o spolupráci. Připravuje nabídku, zásobuje a vede kompletní agendu

v souvislosti s čerpáním dotací žáky ve školách.

Na podporu pravidelné konzumace mléka organizuje Laktea o.p.s. soutěže a to jak pro žáky, tak pro celé školy a i pro spolupracující osoby, které se ve školách o distribuci mléka starají.  Poslední blok se nesl pod názvem MLÉKONTO a proběhl v sériích 1 - 8.

Probíhal formou internetových soutěží, které byly prezentovány na speciálních dětských stránkách www.skolnimleko.cz. 

Do projektu je naše škola zapojena od roku 1999.

Dodavatelem produktů v rámci projektu „Školní mléko“ pro naši školu je mlékárna MADETA.

Všichni žáci školy mají nárok na 1 dotovaný výrobek, každý vyučovací den.

Nedotované výrobky mohou žáci i zaměstnanci školy odebírat bez omezení.

Žáci si výrobky objednávají předem a mohou si je odnést k uskladnění domů, nebo mohou denně před vyučováním zakoupit výrobky u distributora školního mléka ve škole, který vede evidenci

o jejich odběru.

Do programu jsou zapojeni téměř všichni žáci školy. Zejména žáci 1. stupně objednávají výrobky pravidelně. Starší žáci volí spíše formu nákupů před vyučováním.

Z nedotovaných výrobků mají velkou oblibu mezi žáky zejména tyčinky Cerix.

AKTUÁLNÍ CENY DOTOVANÝCH VÝROBKŮ:

CENY DOTOVANÝCH VÝROBKŮ JSOU PLATNÉ  PRO OBDOBÍ 1 - 3 / 2014

Dodavatel MADETA a.s.

neochucené mléko Lipánek, 250 ml .... 4,- Kč 

ochucené mléko Lipánek, 250 ml ... 5,- Kč

jogurt Nature, (bílý) 150 g ...  4,- Kč  

jogurt Nature, (broskev, jahoda) 150 g ...  5,- Kč

jogurt Nature, (vanilka, čokoláda) 150 g ...  5,- Kč 

smetanový krém Lipánek, 80 g ... 5,- Kč 

tvarohový krém Lipánek Duo a Limetka 80 g ... 5,- Kč 

žervé Lipánek, 80 g ... 6,- Kč

IMUNEL - jogurtový nápoj, 200 g ... 7,- Kč

jogurtové mléko Jovonka 250 ml ... 7,- Kč 

Historie projektu Školní mléko

Obecně prospěšná společnost Laktea, která si vytkla cíl realizovat v masovém měřítku projekt Školní mléko, a podpořit tak zdravou výživu a zdravý vývoj školní mládeže, byla založena 26. srpna 1996.
Laktea přišla v polovině devadesátých let s ideou vzkřísit zapomenutý program Školní mléko. Důvody byly jasné: upozorňování lékařů na katastrofální nedostatek vápníku ve výživě dětí a mládeže, který v pozdějším věku působí vážné zdravotní problémy, zejména s osteoporózou.

Začátky nebyly jednoduché, Laktea hledala a získávala sponzory, nejrůznějšími informačními kanály šířila osvětu a propagovala zdravou výživu dětí a mládeže, organizovala celostátní i mezinárodní konference, soutěže pro děti, lobovala za prosazení státních dotací a postupně zapojovala do projektu Školní mléko stále více škol.

V září 1999 vstoupil do projektu stát a začal dotovat školní mléko pro žáky prvních a druhých tříd, v září 2000 se dotace rozšířila i na žáky třetích tříd a od ledna 2001 pak i na žáky čtvrtých tříd. Od 6. 3. 2001 měli nárok na dotované mléko a mléčné výrobky všichni žáci plnící povinnou školní docházku. Zpočátku měly děti nárok na dvě krabičky dotovaného mléka týdně. Od září 2004 si dotované mléko a mléčné výrobky mohli kupovat žáci všech tříd základních škol každý vyučovací den, tedy pětkrát týdně. V souvislosti se vstupem naší země do EU se totiž dotace zvýšily - část prostředků šla z rozpočtu Ministerstva zemědělství, druhá část pak z prostředků EU. Česká republika tak patřila mezi 64 zemí světa, které rozvíjejí program Školní mléko, dotovaný jak jednotlivými státy, tak fondy Evropské unie.

V srpnu 2008 rozhodla vláda ČR, že dotace z národních zdrojů nebudou na školní mléko a mléčné výrobky nadále poskytovány. Tím došlo k výrazné změně především v cenách výrobků, avšak díky dotacím EU a podpoře výrobců se podařilo o.p.s. Laktea nabídnout v září 2008 žákům příznivou cenu. Navíc nárok na dotované mléko a jogurty každý vyučovací den měli nejenom žáci základníchi škol, ale nově i mateřských a středních škol.

V červenci 2009 znovu rozhodla vláda ČR, ale tentokrát přijala pro náš program příznivější řešení - každé dítě, žák nebo student má nárok každý vyučovací (provozní) den na jeden dotovaný mléčný výrobek.