Střední škola, Základní škola a Mateřská škola

Přerov, Malá Dlážka 4

  
  
  

MENU

    V pátek 10. 6. navštíví naši školu lektor školního Recyklačního programu Recyklohraní, který vznikl v září roku 2008 se záměrem podpořit environmentální výchovu na základních a středních školách v České republice. Cílem projektu je prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Nad projektem převzalo záštitu MŠMT České republiky a je spolufinancován zakládajícími společnostmi, které se v České republice specializují na zpětný odběr a recyklaci. ASEKOL s.r.o. – zpětný odběr elektrozařízení ECOBAT s.r.o. – zpětný odběr baterií EKO-KOM a.s. – zpětný odběr a využití odpadů z obalů EKOLAMP s.r.o. – zpětný odběr osvětlovacích zařízení Projekt je určen všem MŠ, ZŠ i SŠ v České republice a účast v něm je zcela bezplatná.

Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií a vysloužilého drobného elektrozařízení. Za plnění úkolů a sběr získávají školy body, které si pak mohou v našem speciálním internetovém katalogu vyměnit za různé odměny, charakteru výtvarných či sportovních potřeb, her, školních pomůcek, nebo také vstupenek do divadel, kin a zoo.