Střední škola, Základní škola a Mateřská škola

Přerov, Malá Dlážka 4

  
  
  

MENU

Zřízena:           1. 9. 2009

Počet členů:    3

Schůzky:         3 x ročně, jinak dle potřeby

Jednací řád:     k nahlédnutí u zástupce ředitele

Status:             k nahlédnutí u zástupce ředitele

Zápisy:            k nahlédnutí u zástupce ředitele