Střední škola, Základní škola a Mateřská škola

Přerov, Malá Dlážka 4

  
  
  

MENU

 

 

Název projektu: 

Učíme se spolu žít,

č. j. MŠMT-8001-19/2012-22

 

 

Identifikace operačního programu

Číslo rozhodnutí o přidělení dotace:   MŠMT – 8001–19/2012-22

Poskytovatel dotace:                        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Název programu:                             Dotační program Podpora vzdělávání v jazycích

                                                      národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok

2012, č.j. 25 550/2011-22

Název projektu:                                Učíme se spolu žít

Datum zahájení projektu:                   06. 04. 2012

Datum ukončení projektu:                  31. 12. 2012

Výše dotace:                                    120 000,00 Kč

Celkové náklady projektu:                  190 940,00 Kč

Cílová skupina je zaměřena na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, na žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, dětí z etnické minority včetně emigrantů.

 Monitorovací zpráva je k nahlédnutí na sekretariátě školy.

Fotodokumentace: http://zsamsprerov.rajce.idnes.cz/Vzdelavaci_pobyt_Lipova/