Střední škola, Základní škola a Mateřská škola

Přerov, Malá Dlážka 4

  
  
  

MENU

Vítání podzimu

Výstava hub, Vítání podzimu

Dne 20. 9. 2019 se uskutečnilo v naší škole projektové vyučování s názvem „Přišel podzim“.
Žáci se svými učiteli navštívili výstavu hub v Klubu Teplo na Horním náměstí, Památník Jednoty bratrské, který vznikl na místě archeologických nálezů v lokalitě Na Marku, a dále jejich kroky směřovaly do přírody.
Výstava hub byla velmi zajímavá a naučná. Žáci viděli obrovské množství hub na jednom místě a ve velmi zdařilém aranžmá. Žáci si radostí pořídili na památku fotografii s bývalým panem školníkem, jinak vášnivým mykologem, který výstavou provázel v převleku za obrovský hřib. Žáci některé druhy hub později výtvarně ztvárnili v hodinách výtvarné výchovy a svými pracemi vyzdobili nástěnky ve třídách.
Jelikož přicházel podzim, cestou k Laguně si všímali změn v přírodě. Pozorovali, jak se člověk chová k přírodě – kladné i varující příklady (černé skládky). Pokusili se zamyslet nad tím, co může pro přírodu udělat každý – připomněli si význam třídění odpadu.