Střední škola, Základní škola a Mateřská škola

Přerov, Malá Dlážka 4

  
  
  

MENU

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Přerov, Malá Dlážka 4

                                   organizuje

zápis dětí

do 1. ročníku základní školy

dle § 46 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

 

Zápis proběhne ve dnech:

        15. dubna 2019   od 14.00 hod. do 16.30 hod.

         16. dubna 2019   od 14.00 hod. do 16.30 hod.

v budově školy na adrese:

        Malá Dlážka 4, Přerov

K zápisu se dostaví rodiče nebo jiní zákonní zástupci spolu s dítětem a přinesou s sebou:

Ø rodný list dítěte,

Ø doklad o trvalém pobytu

Ø doporučení ke vzdělávání

 

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Přerov, Malá Dlážka 4 ve školním roce 2019/2020

O přijímání žáků rozhoduje ředitel na základě náležitě vyplněné žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání a na základě splněných kritérií pro přijetí.

 

Zapsány budou děti, které do 31. srpna 2019 dovrší šestého roku věku.

Na žádost zákonného zástupce může být do povinné školní docházky zařazeno i dítě, které výše uvedenou podmínku nesplňuje, ale které dovrší šestý rok věku do konce kalendářního roku ve školním roce zahájení povinné školní docházky.