Střední škola, Základní škola a Mateřská škola

Přerov, Malá Dlážka 4

  
  
  

MENU

aktuální informace pro rok 2023/2024

Veškeré fotografie z akcí naleznete na adrese:

https://zsamsprerov.rajce.idnes.cz

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 V PONDĚLÍ 4. ZÁŘÍ 2023

Proběhne pro žáky 1. až 9. třídy od 7:55 do 8:30 hodin v jejich kmenových učebnách.

Zákonní zástupci dětí obdrží při zahájení školního roku všechny potřebné informace.

Školní družina zahájí činnost v úterý 5. září 2023 včetně provozu ranní družiny 

(6:30-7:35 hodin)

- bez vyplněné a odevzdané přihlášky nemůže dítě zahájit docházku do školní družiny!aktuální informace pro rok 2022/2023


Veškeré fotografie z akcí naleznete na adrese:

https://zsamsprerov.rajce.idnes.cz


OZNÁMENÍ PRO RODIČE

V pátek 10. března bude z organizačních důvodů zkrácená výuka do 12.25. Školní družina je beze změn. Bližší informace naleznete v žákovských knížkách. 
OZNÁMENÍ PRO RODIČE

V úterý 31. ledna bude s ohledem na vydávání vysvědčení zkrácená výuka. Bližší informace naleznete v žákovských knížkách.


V pátek 3. února jsou pololetní prázdniny, 

 od pondělí 6. února do pátku 10. února jsou jarní prázdniny. V případě potřeby se obracejte na kancelář školy v době od 8.00 - 12.00 hodin.Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

 

základní škola

 

 Ke vzdělávání byli přijati žáci (žáci uvedeni pod kódem)

 

 žák 01 UK

 

 

 

Mgr. Katarína Šimčíková, ředitelka školy

V Přerově 27. 4. 2022

aktuální informace pro rok 2021/2022

Textové pole: SŠ, ZŠ a MŠ Přerov, Malá Dlážka 4
     
     Vás srdečně zve na
     
     
     ŠKOLNÍ 
     AKADEMII
     
     
     v úterý 12. dubna 2022
     od 9.00 hodin
     
     
     v tělocvičně SŠ, ZŠ a MŠ Přerov, Malá Dlážka 4
     
     
     
     
     
     Přijďte se podívat, co všechno dokážeme!Dle nařízení Vlády ČR ze dne 15.11. 2021 budou žáci preventivně testovaní antigenními testy

na přítomnost viru Covid. Testování proběhne ve dnech 22.11. a 29. 11. při příchodu do školy.


Dle nařízení Vlády ČR ze dne 25.10. 2021 budou žáci preventivně testovaní antigenními testy

na přítomnost viru Covid. Testování proběhne ve dnech 1.11. a 8. 11. při příchodu do školy.Ředitelka Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Přerov, Malá Dlážka 4 jako příslušný správní orgán podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuje ve dnech 25.10. a 26.10. 2021

ŘEDITELSKÉ VOLNO

z důvodu nepříznivé epidemiologické situace v okrese Přerov.


Ve dnech 27.10. - 29.10. jsou podzimní prázdniny. Vyučování začne 

pondělí 1.11.2021.aktuální informace pro rok 2020/2021

k provozu škol a školských zařízení


PROVOZ SPECIÁLNÍCH ŠKOL:

Je povolena osobní přítomnost:

 • žáků základních škol a tříd zřízených podle §16 odst.9 školského zákona
 • žáků Praktické školy jednoleté a dvouleté

Žáci a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky, pokud to ale zdravotní stav dítěte dovolí, doporučujeme roušky do školy nosit.

_______________________________________________________


   !!! OZNÁMENÍ - OZNÁMENÍ - OZNÁMENÍ !!!


Informace k uvolňování mimořádných opatření k 18. 11. 2020

Vláda uvolňuje s účinností ode dne 18. listopadu 2020 od 0:00 hod. mimořádné opatření a dovoluje osobní přítomnost žáků na vzdělávání na naší škole včetně střední školy.
Od 18. 11. do 20. 11. je výuka zkrácená do 12.25. Pro děti je od 13.00 zajištěno stravování ve ŠJ Za Mlýnem.
POZOR! Prezenční výuka pro žáky ZŠ je povinná.
 ŽÁCI BUDOU DOCHÁZET V TÉTO DOBĚ ŘÁDNĚ DO ŠKOLY Součástí vzdělávání nebude do odvolání výuka hudební výchovy a tělesné výchovy. 

Mateřské školy – pro prezenční docházku nejsou omezeny.

Základní školy – pro prezenční docházku jsou omezeny takto:

 • S výjimkou žáků 1. a 2. třídy základních škol se omezuje provoz základních škol podle školského zákona tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků základní školy na vzdělávání v základní škole. 1. a 2. třídy základních škol docházejí k prezenční výuce, zbylé třídy se vzdělávají distančně.
 • V případě, že jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku základní školy také žáci vyšších ročníků, tak se osobně vzdělávání účastní také tito žáci vyšších ročníků prvního stupně základních škol.
 • Provoz přípravných tříd základní školy není omezen.
 • Provoz škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy není omezen.
 • Provoz školy při zdravotnickém zařízení není omezen.

Prezenční výuka ve všech uvedených případech probíhá pouze v homogenních třídách (skupinách) žáků. Doporučujeme, aby se pedagogové u jednotlivých skupin nestřídali, pokud je to možné; nicméně to není zakázané.

Je zakázáno  při tomto vzdělávání provozovat sportovní činnost a zpívat (hudební výchova a tělesná výchova se neruší, ale naplní se jiným obsahem).

S žáky, kterým je umožněna prezenční výuka, je možné provozovat venkovní aktivity, je nezbytné zachovat homogennost skupin. Tito žáci a pedagogové mohou být pohromadě, ale celá skupina musí udržovat odstup od ostatních osob venku.

Základní školy nebo třídy základních škol zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona

Provoz těchto škol či tříd není omezen. Výuka probíhá v neměnných homogenních skupinách. Je zakázáno při tomto vzdělávání provozovat sportovní činnost a zpívat (hudební výchova a tělesná výchova se neruší, ale naplní se jiným obsahem).
Od 2. 11. 2020 se mění to, že základní školy a třídy v základních školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona jsou omezeny tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Zakazuje se také osobní přítomnost na vzdělávání žákům praktických škol jednoletých a dvouletých.

POZOR!!! Distanční výuka je povinná pro všechny žáky školy, termín pro zadávání a odevzdávání práce je:

                                     STŘEDA OD 8. 30 – 11.00

 

POPŘ. MAILEM NEBO NA TEL ČÍSLECH:
602 780 977, 581 736 748


Mateřské školy jsou stále v provozu včetně mateřských škol nebo tříd mateřských škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona. 


 Žáci, kteří mají možnost internetového připojení mohou procvičovat a upevňovat učivo na těchto webových adresách:

www.didakta.cz    PIN: BVGC

www.onlinecviceni.cz

www.jazyky-online.info
https://vpohode.cz/cs/ - nutno se dle pokynů v odkazu zdarma zaregistrovat

https://www.youtube.com/channel/UC64sWJmmNYgM0XdPn8_64mA?view_as=subscriber

Facebook Planeta Země 3000

www.alfbook.cz  kod školy: ucimesedoma    

ORGANIZACE VÝUKY OD 14.10. DO 23.10.
Výuka bude od 14. 10. do 23.10. pro 2. stupeň a SŠ praktickou zkrácena do 13.20 každý den.
Informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 14. 10. 2020.

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

-        provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou

-        škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;
-        škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti;
-        praktických škol jednoletých a dvouletých,

Nově tedy včetně praktické výuky i žáků plnících povinnou školní docházku.

-       provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole; tento bod se nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákon a na školy při zdravotnickém zařízení. 

Přípravná třída – na přípravné třídy se uplatní stejná pravidla vyplývající z krizových opatření, která se uplatňují u základních škol.

Nově tedy uzavření obou stupňů ZŠ.

-       provoz základních škol podle § 16 odst. 9 a tříd podle § 16 odst. 9 základních škol není omezen, pro tyto školy a třídy také zůstávají v provozu družiny a internáty. Provoz takové družiny nemusí naplňovat charakter zájmového vzdělávání, může se jednat o zajištění dohledu nad žákem do doby převzetí/odchodu žáka ze školy.


Krizová opatření Vlády ČR se netýkají škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, tzn. ŽE V NAŠÍ ŠKOLE I NADÁLE BUDEME VZDĚLÁVAT ŽÁKY PREZENČNĚ (ŽÁCI BUDOU DOCHÁZET V TÉTO DOBĚ ŘÁDNĚ DO ŠKOLY) Součástí vzdělávání nebude do odvolání výuka hudební výchovy a tělesné výchovy. Zákaz zpěvu a sportovní činnosti se netýká mateřských škol a zákaz sportovní činnosti se netýká prvního stupně základní školy.

V týdnu od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020 nebude probíhat výuka a žákům nebude dovolen vstup do školy:
 V pondělí 26. 10. 2020 a úterý 27. 10. 2020 vyhlásilo MŠMT tzv. covidové prázdniny, tzn. že žákům se zakazuje osobní přítomnost ve škole
 ve středu 28. 10. 2020 je státní svátek
 ve čtvrtek 29. 10. 2020 a pátek 30. 10. 2020 – podzimní prázdniny
.MIMOŘÁDNÁ ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ - COVID


Ředitelka školy rozhodla takto: 

Od pondělí 21. 9. do pátku 25. 9. se zkracuje výuka na hlavní budově následovně: 

ve třídě budou pouze třídní učitelé a AP 

1.tř., 4. tř. a 5. tř. – denně do 11. 30, 

6.A, 6.B a 2.Z - denně do 11.50 

8. tř. a 9. tř. - pondělí, úterý, čtvrtek do 12.10, středa a pátek do 11.15 

1. PŠ 2, 2.PŠ2 - denně do 12.00  

Po dobu pracovní neschopnosti p. uč. Zavadilové bude s 9. tř. p. uč. Horák. O tomto opatření TU telefonicky i zápisem v ŽK uvědomí v pondělí od 7.00 – 8.00 rodiče žáků. (dle pokynů ředitelky školy). Volby do školské rady 2020

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2020

Volby do školské rady při SŠ, ZŠ a MŠ Přerov, Malá Dlážka 4 se uskuteční ve středu 16. září 2020.

Termín pro podání návrhů kandidátů do školské rady je stanoven do 11. 9. do 12.00 hodin. V souvislosti      s koncem tříletého funkčního období členů školské rady při SŠ, ZŠ a MŠ Přerov, Malá Dlážka 4, Přerov, které končí v prosinci 2020, organizuje ředitelka školy na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., zákon          o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s rozhodnutím Rady Olomouckého kraje volby členů školské rady při SŠ, ZŠ a MŠ Přerov, Malá Dlážka 4.

Rada Olomouckého kraje vydala Volební řád pro volby členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol zřizovaných Olomouckým krajem a stanovila počet členů školské rady na tři. Jednoho člena školské rady volí zástupci dětí MŠ/nezletilých žáků a zletilí žáci, jednoho člena volí pedagogičtí pracovníci školy a jednoho člena jmenuje zřizovatel.

Oprávněným voličem člena školské rady SŠ, ZŠ a MŠ Přerov, Malá Dlážka 4, Přerov

Ø Pro volbu zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků:

§  Zákonný zástupce nezletilého žáka školy

§  Žák školy, který nejpozději dnem voleb dosáhl věku 18 let

Ø Pro volbu zástupců pedagogických pracovníků:

§  Pedagogický pracovník školy (zaměstnán na základě pracovní smlouvy)

Kandidátem na člena školské rady může být každý občan plně způsobilý k právním úkonům. Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného  a přímého volebního práva. Hlasování bude umožněno pouze osobám , které prokáží, že jsou oprávněny volit členy školské rady.

Termín a místo voleb

Volby do školské rady při SŠ, ZŠ a MŠ Přerov, Malá Dlážka 4, Přerov se uskuteční:

v Volba zástupců z řad rodičů nezletilý žáků a zletilých žáků školy:
středa 16. září 2020 od 14. 30 do 15. 30 ve vestibulu školy

v Volba zástupců z řad pracovníků školy:
středa 16. září 2020 od 13.30 – 15.30 v kanceláři školy

Návrhy kandidátů se podávají v písemné podobě ředitelce školy. Návrh musí obsahovat: jméno a příjmení kandidáta, rok narození, bydliště, vykonávanou profesi, souhlas kandidáta  s kandidaturou a podpis kandidáta. Návrh musí dále obsahovat jméno, příjmení a bydliště navrhovatele, jeho vlastnoruční podpis.

Seznam všech platných kandidátů bude zveřejněn na úřední desce.

Výsledky voleb školské rady budou zveřejněny nejpozději dne 21. 9. 2020.

 

Volby do školské radyZahájení školního roku 2020/2021

Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září v 7. 55 hodin.

         
Možnosti vzdělávání žáků v domácím prostředí na základě konzultací zákonných zástupců s pedagogy školy:


- telefonicky - denně od 8–12 hod. na číslech:         581 736 748             602 780 977             606 624 229                 

- osobně - v budově školy Malá Dlážka 4: po předchozí telefonické domluvě vždy ve středu od 8–12 hod.

 

 • ·       Žáci mohou sledovat v televizi vysílání na programu ČT2 UČÍtelka

 

 • ·       Žáci, kteří mají možnost internetového připojení mohou procvičovat a upevňovat učivo na těchto webových adresách:

 

www.didakta.cz  Login: crna277@didakta.cz  Heslo: ZUGQ

www.onlinecviceni.cz

www.jazyky-online.info
https://vpohode.cz/cs/ - nutno se dle pokynů v odkazu zdarma zaregistrovat

https://www.youtube.com/channel/UC64sWJmmNYgM0XdPn8_64mA?view_as=subscriber

Facebook Planeta Země 3000

www.alfbook.cz  kod školy: ucimesedoma                                                                       Přihlašovácí údaje na portálu Didakta k procvičování učiva jsou:


www.didakta.cz

Login: crna277@didakta.cz

Heslo: ZUGQVážení rodiče,

vzhledem k vyhlášení karantény budou domácí úkoly pro žáky posílány na vyžádání pouze elektronicky.

V Přerově 16.3.2020


Vážení rodiče, 

Vláda od úterního večera zakazuje všechny sportovní, kulturní, náboženské i umělecké akce s účastí nad 100 osob. Zároveň uzavřela základní, střední i vysoké školy. Zatím není jasné, na jak dlouho. Z tohoto důvodu se do odvolání ruší na naší škole vyučování. Aktuální informace budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách školy www.zsmsprerov.cz.  


V Přerově 10. 3. 2020
Mgr. Katarína Šimčíková ředitelka školy 


Vážení rodiče, 

po dobu zrušení výuky si můžete každou středu v době

od 8.30 - 11.00 

vyzvednout pracovní materiály a domácí úkoly v kanceláři školy.


V Přerově 13.3.2020

Mgr. Katarína Šimčíková


Veškeré fotografie z akcí naleznete na adrese:

https://zsamsprerov.rajce.idnes.cz