Střední škola, Základní škola a Mateřská škola

Přerov, Malá Dlážka 4

  
  
  

MENU
Identifikace operačního programu

Číslo operačního programu:   CZ.1.07

Název operačního programu: OP Vzdělání pro konkurenceschopnost

Číslo výzvy:                           21

Číslo prioritní osy:                  7.1

Název prioritní osy:                Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory:            7.1.4

Název oblasti podpory:          Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Typ projektu:                         IP – ostatní

 

Projekt:

Číslo projektu:                        CZ.1.07/1.4.00/21.0562

Číslo smlouvy:                       1759/21/7.1.4/2010

Název projektu:                      Inovace výuky na ZŠ a MŠ Přerov, Malá Dlážka 4

Datum zahájení projektu:       01. 09. 2010

Datum ukončení projektu:      28. 02. 2013

Rozpočet projektu:                 840 752,00 Kč

Obsah projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice.        

 

Monitorovací zprávy a záznamové archy jsou k nahlédnutí na sekretariátě školy.