Střední škola, Základní škola a Mateřská škola

Přerov, Malá Dlážka 4

  
  
  

MENU

Tyto internetové stránky se v maximální míře snaží naplnit pravidla přístupného webu v suladu se zákonem č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a novelou zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, provedenou zákonem č. 81/2006 Sb. Tyto stránky také splňují všechny důležité zásady přístupnosti podle metodik Blind Friendly Web 2.3.

Internetové stránky jsou koncipované tak, aby pro uživatele, zejména pro osoby se zdravotním postižením, byly vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní.

Při jejich tvorbě byly respektovány normy a specifikace, které zajišťují kompatibilitu s běžně využívanými webovými prohlížeči.

Některé informace nabízíme v podobě stažitelných dokumentů, a to především z důvodu jejich velkého rozsahu či nedostupnosti dokumentů v jiné podobě. Pro zobrazení těchto dokumentl je potřeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je na internetu zdarma ke stažení.

Pokud by i přes tato opatření nastala situace, že některá z měřítek přístupnosti nejsou naplněna, pokusíme se je neprodleně opravit. V tomto případě nás prosím kontaktujte na adrese: zsamsprerov@seznam.cz


Zařízení:

Základní škola praktická

Základní škola speciální

Základní škola

Střední škola - Praktická škola dvouletá

ZŠ při zdravotnické zařízení

MŠ při zdravotnické zařízení

Školní družina

Pracoviště

Malá Dlážka 4, Přerov

Na Odpoledni 16, Přerov

Dvořákova 1800, Přerov (nemocnice)