Střední škola, Základní škola a Mateřská škola

Přerov, Malá Dlážka 4

  
  
  

MENU

  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/eb/Nutrition-pyramid.jpg/220px-Nutrition-pyramid.jpgVe středu 5. 10. 2016 si naši žáci zopakovali formou projektového vyučování zásady zdravé výživy a zdravý životní styl.
Ráno se žáci rozdělili na jednotlivá stanoviště, kde plnili zadané úkoly. Pracovali se texty o poruchách příjmu potravy, formou koláže si vytvořili pyramidu výživy, zvážili se a změřili, aby zjistili své BMI, v tělocvičně otestovali svou fyzickou zdatnost a mnoho dalšího.  Aktivity děti velmi bavily a věříme, že tento den pro ně byl opravdu velmi přínosný.

Výsledek obrázku pro bmi