Střední škola, Základní škola a Mateřská škola

Přerov, Malá Dlážka 4

  
  
  

MENU

Vítání podzimu

Výstava hub, Vítání podzimu

Dne 21. 9. 2018 v rámci projektového dne žáci navštívili výstavu hub v Klubu Teplo na Horním náměstí.

Výstava byla velmi zajímavá, ale také naučná. Žáci viděli obrovské množství hub na jednom místě a ve velmi zdařilém aranžmá. Po zhlédnutí výstavy kroky žáků a učitelů směřovaly k Památníku Jednoty bratrské, který se nachází v lokalitě Na Marku.

Protože venku krásně hřálo podzimní sluníčko, bylo by škoda vracet se do školních lavic. Žáci se vydali k Laguně. Učitelé pohovořili na téma „Přišel podzim“. Ke zpestření přikládali básničky s podzimní tématikou a podzimní lidové pranostiky.

Žáci si všímali podzimních změn v přírodě.  Pozorovali, jak se člověk chová k přírodě – kladné i varující příklady (černé skládky).  Zamysleli se nad tím, co může pro přírodu udělat každý – připomněli si význam třídění odpadu (barvy kontejnerů).

Všichni si užili krásného podzimního počasí.