Střední škola, Základní škola a Mateřská škola

Přerov, Malá Dlážka 4

  
  
  

MENU

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

   

Identifikace informace o projektu

Číslo operačního programu:          02

Název operačního programu:        Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo prioritní osy:                         0_18_063

 

Název prioritní osy:                         Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu  ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

 

Projekt:

Název projektu:        K cílům pomalu, ale jistě – společně to zvládneme

 

Zkrácený název projektu:                                     Společně to zvládneme

Registrační číslo projektu:                                     CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011217

Datum zahájení projektu:                                      1. 2. 2019

Datum ukončení projektu:                                    31. 1. 2020

Výše dotace:                                                         549 162 Kč                              

 

 

 

Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na jedno z kombinací těchto témat, personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, podpora rozvojových aktivit.

Tématické cíle projektu: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových  kompetencích.

 

 

Projekt : K cílům pomalu, ale jistě – společně to zvládneme

                          je spolufinancován    Evropskou Unií.