Střední škola, Základní škola a Mateřská škola

Přerov, Malá Dlážka 4

  
  
  

MENU

Peklo Čertovina


Dne 1.10. 2019 se žáci prvního stupně vydali na dobrodružnnou cestu do pekla.
Už samotná cesta byla pro mnohé žáky zážitkem. Jeli jsme vlakem, museli jsme přesedat, z Hlinska dále autobusem a nakonec jít 1 km pěšky, ale stálo to za to. Konečně jsme uviděli Peklo.

Jedná se naprosto výjimečnou stavbu, která sahá až do hloubky 12 metrů pod zem, kde jsou stovky metrů chodeb a jeskyní, k nebesům pak míří osmi metry.
Stavba svým charakterem připomíná obří převrácenou loď o délce 65 metrů a šířce 14 metrů. K této stavbě se váže legenda, která praví, že v roce 666 se plavili čerti na pekelném korábu a pátrali po hříšných duších. Jedné noci je však zastihla ukrutná bouře a celý koráb převrátila dnem vzhůru. Lucifer vzal své ohromné vidle, zapíchl je přímo před příď převrženého korábu a pronesl: „Peklo nikdy nebude mířit k nebesům!“. Přikázal všem chlupáčům kutat a kopat, až si vykopali svoje PEKLO. A hříšné duše na pozemském světě, které se nebály poblíž usídlit, nazvali toto místo Čertovina.