Střední škola, Základní škola a Mateřská škola

Přerov, Malá Dlážka 4

  
  
  

MENU

Leden

16. 1.  Projektový den -SŠ praktická a ZŠ speciální

18. 1.  Okresní kolo ve stolním tenise

23. 1.  Klasifikační porada

29. 1.  Den otevřených dveří

31. 1.  pololetní vysvědčení