Střední škola, Základní škola a Mateřská škola

Přerov, Malá Dlážka 4

  
  
  

MENU

 „Den Země“ 

V pátek 22. 4. 2016 se naše škola připojí k oslavám Dne Země. Cílem celého dopoledne s žáky bude ochrana přírody a naší Země, vytvořit u žáků pozitivní vztah k přírodě a živočichům v ní žijících, obohatit žáky o nový prožitek, prohloubit vědomosti o třídění odpadů a nakládání s nimi, navázat na tradici oslav Dne Země u nás i ve světě a tuto tradici upevnit.

Program:

Den Země si tentokrát připomeneme netradičně. Zúčastníme se programu, který se uskuteční na louce v areálu zahradnictví Michalov a v areálu ORNIS a BIOS. Veškeré informace jsou uvedeny v letáku .