Střední škola, Základní škola a Mateřská škola

Přerov, Malá Dlážka 4

  
  
  

MENU

 

Mistrovství České republiky
         v plavání
         Region: Morava a Slezsko

  

pořádané

    

Českým svazem mentálně postižených sportovců

     Přerov  6. dubna 2016

 
Pořadatel:      Český svaz mentálně postižených sportovců
                 ZŠ a MŠ Přerov, Malá Dlážka 4
                 Sportovní klub VOK Přerov

 Termín:          středa 6.  4.  2016 

 Místo:     50 m bazén města Přerova, ul. Kopaniny

 Kategorie:  muži a ženy  A, B   ročník 2000  a starší               

                     hoši,  dívky  A, B   ročník 2001 – 2005

           

Tratě:   50 m prsa, volný způsob , znak,    

             100m prsa, volný způsob               

             200 m prsa, volný způsob

             50 m závod na  nafukovacích  kruzích  (vlastních)

             štafeta  4  x  50 m VZ 

                          

Upozornění:  Každý soutěžící se může zúčastnit pouze dvou závodů a jedné štafety.

Pokud se do jednotlivého závodu přihlásí méně než 3 sportovci, má pořadatel právo sloučit kategorie nebo závod zrušit.

kategorii A startují závodníci základních škol speciálních, ZŠ praktických, učilišť

kategorii B startují závodníci s těžším mentálním postižením, absolventi pomocných škol, ÚSP nebo denních pobytů.

 

Přihlášky:   řádně a čitelně  vyplněné  přihlášky zašlete  nejpozději  do   20. 3. 2016

                         na mail:     plavaniprerov@centrum.cz  

                         nebo  na adresu:                Jana Hrbáčková

                                                                  ZŠ a MŠ Přerov, Malá Dlážka 4

                                                                  Malá Dlážka 4

                                                                  750 02 Přerov 

                    Změny na soupisce jsou povoleny pouze do 31. 3. 2016

Dodatečné přihlášky po uvedeném termínu nelze akceptovat, je možné nahradit závodníka jiným pouze ve stejné kategorii.  V případě zaslání mailem je přihláška platná až po mailovém potvrzení přijetí Vaší přihlášky pořadatelem.

Počet účastníků na klub: 7 sportovců a 2 trenéři.  Vyšší počet pouze po dohodě.

Kontakt :                   

                          Jana Hrbáčková     mob.       776 050 781

                          ZŠ a MŠ Přerov    mob.     602 780 977      

                          ZŠ a MŠ Přerov   pevná     581 736 748                              

                                                         

Podmínky účasti:        závodník musí navštěvovat základní školu praktickou nebo základní školu speciální,  OU, praktickou školu, ÚSP či být jeho absolventem. 

Lékařské potvrzení:   za zdravotní stav sportovců ručí trenéři, zajištěna přítomnost plavčíka a zdravotníka 

Poplatky:           cestovné si hradí vysílající organizace, občerstvení a zajištění závodů hradí ČSMPS 

Prezentace:       8.00 – 8.45 hodin ve vestibulu plaveckého areálu, rozplavání 8.30 – 8.55 hod.

Zahájení závodů 9.00 hod., předpokládané ukončení  do12.00,                                    vyhlášení výsledků do 12.30 hod.

 

Ceny:   první tři sportovci v každém závodě a v každé kategorii obdrží diplom a medaili