Střední škola, Základní škola a Mateřská škola

Přerov, Malá Dlážka 4

  
  
  

MENU


Škola je příjemcem podpory z EU. Národního plánu obnovy, prevence digitální propasti. Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky a zabránění jejich digitátnímu vyloučení (dogitální propasti).

MŠMT s využitím Národního plánu obnovy poskytla škole finanční prostředky na mobilní digitální technologie pro vytvoření mobiliáře, ze kterého škola zapůjčí znevýhodněným žákům základní digitální techniku (např. notebook, tablet nebo software).

Záměrem je snížit nerovnosti mezi žáky v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, které byly způsobeny nedostatečným technickým vybavením - prevence digitální propasti.