Střední škola, Základní škola a Mateřská škola

Přerov, Malá Dlážka 4

  
  
  

MENU

Velké šelmy v Beskydech


Projektový den s odborníkem z praxe

 

Dne 26. 11. 2019 se v naší škole uskutečnil projektový den s názvem „Velké šelmy v Beskydech“.

Mezi žáky a učitele zavítal vedoucí pracovník regionálního pracoviště Správy CHKO Beskydy pan Ing. František Šulgan. Ten  s žáky besedoval o velkých šelmách, jako je medvěd, rys a vlk, kteří se svou přítomností staly vzácnou perlou divokého území našich Beskyd.

Vyprávěl příběhy ze života divokých šelem a ukazoval obrázky a odlitky stop. Žáci se velmi poutavou formou blíže seznámili se zvířecími obyvateli Beskyd.

V další části besedy žáci s velkým zájmen vytvářeli odlitky stop medvěda, rysa a vlka a prohlédli si kartičky s kresbami českého zoologa, publicisty a výtvarníka - Ludvíka Kunce.

Žáky rovněž zaujaly praktické ukázky fotopastí, které jsou používány při mapování pohybu velkých šelem v horském terénu.

V závěru projektového dne žáci pokládali panu Ing. Šulganovi velké množství zvídavých otázek a na památku setkání s tímto odborníkem obdrželi otisk speciálního razítka s medvědem.

 

Žáci byli obohaceni o nové informace, procvičili si nové poznatky a dovednosti. Své dojmy bezprostředně po ukončení akce referovali ostatním spolužákům, ale také doma svým sourozencům a rodičům. V hodině pracovní a výtvarné výchovy malovali medvěda a svými zdařilými výtvory vyzdobili učebnu.

Svoje nabyté znalosti a dovednosti uplatní v přírodovědných předmětech a ve svém vztahu k přírodě.