Střední škola, Základní škola a Mateřská škola

Přerov, Malá Dlážka 4

  
  
  

MENU

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

 

 

Identifikace informace o projektu

Číslo operačního programu:          02

Název operačního programu:        Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo prioritní osy:                       02.3.68

 

Název prioritní osy:                         Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu  ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

 

Projekt:

Název projektu:        Sdílení a spolupráce ve vzdělávání – Naše šance do budoucna

 

Zkrácený název projektu:                                     Naše šance do budoucna

Registrační číslo projektu:                                     CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0000960

Datum zahájení projektu:                                      1.2.2017

Datum ukončení projektu:                                   31.1.2019

Výše dotace:                                                      448 892 Kč

 

Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, rozvoj v oblastech čtenářské a matematické gramotnosti pro děti ohrožené školním neúspěchem, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, spolupráce rodičů dětí a žáků.

 

 

PROJEKT SDÍLENÍ A SPOLUPRÁCE VE VZDĚLÁVÁNÍ – NAŠE ŠANCE DO BUDOUCNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.