Střední škola, Základní škola a Mateřská škola

Přerov, Malá Dlážka 4

  
  
  

MENU

Projektový den - moje třída

V pátek 9. února se konal na 2. stupni ZŠ projektový den zaměřený na rozvoj školní klima.

Cílem projektového dne bylo ukázat žákům, že škola je jejich kamarád.

Žáci pracovali s texty podle své úrovně. Součástí projektového dne byly hry na rozehřátí a stmelení třídy. Následovaly hry zaměřené na školní klima, uvolňovací hry a dotazníkové šetření. Závěr dne byl věnován besedě na zhodnocení práce.