Střední škola, Základní škola a Mateřská škola

Přerov, Malá Dlážka 4

  
  
  

MENUOd pondělí 12. 4. 2021 je na naší škole obnovena prezenční výuka pro všechny žáky denně a bez rotační výuky!!! 

Testovací dny jsou: pondělí od 8.35
                                      čtvrtek od 8.35


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení 
 • Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně Ag testy
 • K testování lze použít neinvazivní Ag testy 
 • Povinné testování se netýká individuálních konzultací a individuální prezenční výuky
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021:

V mateřských školách
 • dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí,
 • dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona
V základních školách
 • dětem v přípravné třídě,
 • žákům 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků, pokud je budova tohoto 1. stupně stavebně oddělena od budovy 2. stupně základní školy, a to včetně školní jídelny,
 • žákům 1. stupně ve škole, která nesplňuje výše uvedené podmínky, a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit),
 • dětem v přípravném stupni základní školy speciální,
 • žákům základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,
 • na skupinové konzultaci žákům 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žákům 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině
Ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích
 • žákům v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá
 • žákům a studentům na praktickém výcviku v řízení motorových vozidel v rámci jejich odborné přípravy v oborech vzdělávání, u kterých je získání řidičského oprávnění určených skupin součástí vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu nebo školního vzdělávacího programu

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest. Tímto mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost nošení roušek ve školách tak, že
 • v mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu
 • v základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci (včetně přípravné třídy) jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku
 • ve středních a vyšších odborných školách, konzervatořích a vysokých školách je povinnost jak u žáků a studentů, tak u pedagogických a nepedagogických pracovníků nosit respirátor
 • výjimky a bližší podrobnosti jsou stanoveny v daném mimořádném opatření
Možnosti vzdělávání žáků v domácím prostředí na základě konzultací zákonných zástupců s pedagogy školy:

 - telefonicky - denně od 8–12 hod. na číslech:    581 736 748             602 780 977             606 624 229                 

- osobně - v budově školy Malá Dlážka 4 nebo Na Odpoledni 16 po předchozí telefonické domluvě takto:

 

                                                            úterý - 9.00 -1. ročník                                Na Odpoledni     1. S
                                                                         9.30 - 4. ročník                                                               2. S
                                                                         10.00 - Praktická škola dvouletá
                                                            středa - 9.00 - 6.A,B                                   Na Odpoledni      3.S
                                                                            9.30 - 8. tř                                                                      4.S
                                                                          10.00 - 2.Z
                                                                           10.30 - 9. tř
 Samozřejmostí je respirátor po celou dobu vaší přítomnosti na pracovišti!!! (viz pokyny MŠMT). Časy jsou zvoleny tak, aby nedocházelo ke shlukování pracovníků ve škole. 

 ·       Žáci mohou sledovat v televizi vysílání na programu ČT2 UČÍtelka

 ·       Žáci, kteří mají možnost internetového připojení mohou procvičovat a upevňovat učivo na těchto webových adresách:

 

www.didakta.cz  Pin: BVGC

www.onlinecviceni.cz

www.jazyky-online.info
https://vpohode.cz/cs/ - nutno se dle pokynů v odkazu zdarma zaregistrovat

https://www.youtube.com/channel/UC64sWJmmNYgM0XdPn8_64mA?view_as=subscriber

www.alfbook.cz  kod školy: ucimesedoma                                                                       

_____________________________________________________________________
V záložce výukové materiály budeme postupně zveřejňovat výukové materiály pro jednotlivé ročníky a předměty.